Qui sait traduire le danois ?

 

Den lille Pige med Svovlstikkerne

 

Det var saa grueligt koldt; det sneede og det begyndte at blive mørk Aften; det var ogsaa den sidste Aften i Aaret, Nytaarsaften. I denne Kulde og i dette Mørke gik paa Gaden en lille, fattig Pige med bart Hoved og nøgne Fødder; ja hun havde jo rigtignok havt Tøfler paa, da hun kom hjemme fra; men hvad kunde det hjelpe! det var meget store Tøfler, hendes Moder havde sidst brugt dem, saa store vare de, og dem tabte den Lille, da hun skyndte sig over Gaden, i det to Vogne foer saa grueligt staerkt forbi; den ene Tøffel var ikke at finde, og den anden 10b en Dreng med; han sagde, at den kunde han bruge til Vugge, naar han selv fik B0rn.

Der gik nu den lille Pige paa de nøgne, smaa Fødder, der vare rade og blaae af Kulde; i et gammelt Forklœde holdt hun en Maengde Svovlstikker og cet Bundt gik hun med i Haanden; Ingen havde den hele Dag kjebt af hende; Ingen havde givet hende en lille Skilling; sulten og forfrossen gik hun og saae saa forkuet ud, den lille Stakkel! Sneefnuggene faldt i hendes lange, gule Haar, der krellede saa smukt om Nakken, men den Stads taenkte hun rigtignok ikke paa. Ud fra alle Vinduer skinnede Lysene, og saa lugtede der i Gaden saa deiligt af Gaasesteg; det var jo Nytaarsaften, ja det taenkte hun paa.

 

                                                                                                                                                                              Hans-Christian Andersen